Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

30 czerwca upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027.

Data: 29-06-2023

Zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2013 r. poz.217 ze zm. ), najpóźniej do 31 października 2023 r. Rada Gminy Wicko zobowiązana jest do dokonania wyboru ławników  na kadencję 2024-2027 r. do orzekania w Sądzie Rejonowym w Lęborku – 1 ławnika.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2023 roku .

Więcej informacji znajdziecie Państwo na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Wicku po adresem : http://www.bip.wicko.pl/m,477,wybory-lawnikow-do-sadow-powszechnych-na-kadencje-od-2024-r-do-2027-r.html

Przejdź do góry strony