Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Data: 03-01-2022

Przypominamy, że do dnia 31 stycznia 2022 roku należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2021 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wartość sprzedaży za 2021 rok oblicza się odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia utrzymują ważność przez cały 2022 rok – mogą wnosić opłatę w trzech równych ratach do 31 stycznia,  do 31 maja i do 30 września 2022 roku.

Przedsiębiorcy, których zezwolenia tracą ważność w trakcie 2022 roku- wnoszą opłatę jednorazowo do 31 stycznia 2022 roku w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia (wyliczona w dniach).

Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu:

Bank Spółdzielczy Łeba Nr: 32 9324 0008 0000 3971 2000 0010 z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty rodzaju alkoholu oraz określenia rat, której wpłata dotyczy.

Opłaty można również dokonać w kasie Urzędu Gminy.

Termin do wniesienia opłaty nie podlega przywróceniu, bez względu na przyczyny jego niedotrzymania.

Przejdź do góry strony