Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Spotkanie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna

Data: 22-09-2022
W środę, 21 września 2022 r., na terenie Gminy Wicko odbyło się kolejne posiedzenie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna w skład którego wchodzi 6 samorządów: Miasto Ustka, Miasto Łeba, Gmina Ustka, Gmina Smołdzino, Gmina Główczyce oraz Gmina Wicko.
Gminy, w ramach Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna, uczestniczą w projekcie Centrum Wsparcia Doradczego Plus (CWD Plus).
Członkowie Rady Partnerstwa wzięli udział w wizycie studyjnej w Sea Park Sarbsk , dzięki uprzejmości Pana Andrzeja Myślińskiego. Również bardzo dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania Pani Renacie Horczak – Pałac Poraj, która brała udział jako przedsiębiorca w procesie diagnostycznym strefy.
Dzięki wsparciu doradców partnerstw ze Związku Miast Polskich zakładamy opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczo-przestrzennej obszaru partnerstwa, która stanie się fundamentem dla przygotowania strategii rozwoju obszaru. Opracowanie dokumentów potrwa do końca kwietnia 2023 r. W dalszej perspektywie będzie możliwość ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne wspólnych projektów.
Najważniejsze ustalenia ze spotkania:
- Rada Partnerstwa zapoznała się z wynikami prowadzonych w ciągu ostatnich 3 miesięcy prac diagnostycznych;
- Nie zidentyfikowano istotnych ryzyk związanych z terminem przygotowania Raportu diagnostycznego;
- Ustalono szczegółowy harmonogram prac nad Raportem diagnostycznym w październiku br.
Grafika 1: Spotkanie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna
Grafika 2: Spotkanie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna
Grafika 3: Spotkanie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna
Grafika 4: Spotkanie Rady Partnerstwa Obszaru Funkcjonalnego Strefa Przybrzeżna

Przejdź do góry strony