Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Data: 31-01-2023

,Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”

Wójt Gminy Wicko informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, wpłynęła 1 oferta.

Na realizację w/w zadań w postaci dotacji z budżetu Gminy przeznaczono 33 000, 00 zł. Realizacja zadania nastąpi w okresie od 01.02.2023 do dnia 31.12.2023 r.

,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

 Wójt Gminy Wicko informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, wpłynęły 3 oferty.

Na realizację w/w zadań w postaci dotacji z budżetu Gminy przeznaczono 14 945,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w okresie od 01.02.2023 do dnia 31.12.2023 r.

,,Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2023 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

Wójt Gminy Wicko informuje, że w odpowiedzi na Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, wpłynęła 1 oferta.

Na realizację w/w zadań w postaci dotacji z budżetu Gminy przeznaczono 32 500,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w okresie od 01.02.2023 r. do dnia 31.03.2023 r.

 

Posiedzenie komisji powołanej Zarządzeniem Wójta Gminy nr WG/6/2023 z dnia 26.01.2023  w celu rozpatrywania i opiniowania złożonych ofert odbyło się w dniu 30.01.2023 r. w Urzędzie Gminy w Wicku.

Wykaz organizacji, które przystąpiły do konkursu oraz wysokość dofinansowania określają załączniki.

Grafika 1: Rozstrzygnięcie otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

Przejdź do góry strony