Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Prosimy o prawidłową segregację odpadów biodegradowalnych.

Data: 06-06-2023

Wójt Gminy Wicko przypomina mieszkańcom o prawidłowej segregacji odpadów biodegradowalnych, zgodnie z poniższymi zasadami.

Mieszkańcy, którzy w deklaracji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oświadczyli, że cały strumień bioodpadów stanowiących odpady komunalne kompostują w przydomowym kompostowniku oraz korzystają ze zwolnienia na podstawie Uchwały Rady Gminy Wicko nr XXIX/120/2021 z dnia 23 listopada 2021 r. nie mogą wystawiać odpadów bio, ponieważ w takim przypadku odpady te nie zostaną odebrane.

Do worków i pojemników na odpady biodegradowalne:

 1. Należy wyrzucać:

  • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.)
  • gałęzie drzew i krzewów
  • skoszoną trawę, liście, kwiaty
  • trociny i korę drzew
  • niezaimpregnowane drewno
  • resztki jedzenia
  • skorupki od jajek
  • pieczywo
  • fusy po kawie i herbacie

    
 2. Nie należy wyrzucać:

  • ziemi i kamieni
  • kości zwierząt i ości ryb
  • oleju jadalnego
  • odchodów zwierząt
  • popiołu z węgla kamiennego
  • leków
  • drewna impregnowanego
  • płyt wiórowych i pilśniowych MDF
  • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Przejdź do góry strony