Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku realizuje Program Regionalny „Praca dla Pomorzan”.

Data: 17-03-2023

Projekt Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku dofinansowany jest ze środków Funduszu Pracy pozostających w dyspozycji Samorządu Województwa Pomorskiego na realizację Programu Regionalnego „Praca dla Pomorzan”  w kwocie 374 519,26 zł.

Realizowany ma być w okresie od stycznia do grudnia 2023 roku i obejmować teren powiatu lęborskiego w województwie pomorskim.

Celem Programu w powiecie lęborskim jest wspieranie aktywizacji zawodowej 30 osób bezrobotnych w zakresie dostosowania kwalifikacji i kompetencji zawodowych do potrzeb i wyzwań regionalnego rynku pracy, a także zdobywanie doświadczenia zawodowego pozwalającego na znalezienie i utrzymanie zatrudnienia zgodnie z potrzebami pracodawców.

Grupa docelowa – osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lęborku, w tym w szczególności: osoby bezrobotne w wieku 30-50 lat, osoby bezrobotne z obszarów wiejskich, osoby o niedopasowanych kompetencjach i kwalifikacjach zawodowych.

W ramach projektu przewidziano do realizacji:

  1. Staże dla 12 osób,
  2. Szkolenie indywidualne dla 3 osób,
  3. Bony szkoleniowe dla 3 osób,
  4. Roboty publiczne dla 6 osób,
  5. Prace interwencyjne dla 6 osób,

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci usługami rynku pracy.

Informacja dla osób zainteresowanych
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35

  • Doradcy klienta indywidualnego: pok. 2,105,207,208 tel. (59) 866 71 43,46,48,49,52
  • Prace interwencyjne, roboty publiczne: pok. 203 tel. (59) 866 71 25-26,39
  • Staże: pok. 102 tel. (59) 866 71 33, 56
  • Szkolenia, bony szkoleniowe: pok. 208 tel. (59) 866 71,52
  • Poradnictwo zawodowe: pok. 105,207 tel. (59) 866 71 46,48,49

Przejdź do góry strony