Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Data: 04-01-2022

,,Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXIX/119/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2021 r.  w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”, Wójt Gminy Wicko, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, pn. ,,Odłów bezpańskich zwierząt z terenu Gminy Wicko, transport, zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, przeprowadzenie akcji adopcyjnych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku”.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR WG/1/2022 WÓJTA GMINY WICKO z dnia 4 stycznia 2022 r.

http://bip.wicko.pl/a,21725,otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-ekologii-i-ochrony-zwierzat-oraz-o.html

Przejdź do góry strony