Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

Informacja dla mieszkańców Gminy Wicko zainteresowanych udziałem w debacie nad raportem o stanie Gminy Wicko za rok 2021

Data: 03-06-2022

Stosownie do treści art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz.559 ) Wójt Gminy Wicko do dnia 31 maja 2022 r. ma obowiązek przedstawienia Radzie Gminy Wicko raportu o stanie gminy.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Wicko w roku 2021 w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał Rady Gminy Wicko.

Sesja, na której Rada Gminy Wicko będzie rozpatrywała ww. raport planowana jest na dzień 28 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 13.00 Na sesji nad przedstawionym raportem odbędzie się debata z udziałem mieszkańców. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Mieszkańcy, którzy chcą zabrać głos w debacie powinni złożyć do Przewodniczącego Rady Gminy Wicko pisemne zgłoszenie, poparte podpisami, co najmniej 20 osób, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2022 roku (poniedziałek) do godz.15.00 w Urzędzie Gminy w Wicku (pokój Nr 10).

W debacie nad „Raportem o stanie Gminy Wicko za 2021 rok” mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Gminy Wicko.

Raport o stanie gminy i przykładowa karta zgłoszeniowa znajdują się na stronie BIP Gminy Wicko.

Przejdź do góry strony