Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2022 w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

Data: 20-04-2022

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2022 w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

 

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2022 w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

 

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz Uchwały Nr XXIX/119/2021 Rady Gminy Wicko z dnia 23 listopada 2021 r.  w sprawie ,,Rocznego programu współpracy Gminy Wicko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.”, Wójt Gminy Wicko, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Treść ogłoszenia stanowi załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA NR WG/34/2022 WÓJTA GMINY WICKO z dnia 20 kwietnia 2022 r.

http://bip.wicko.pl/a,21998,ii-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-zleconego-sektorowi-pozarzadowemu-w-2022-.html

Grafika 1: II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego zleconego sektorowi pozarządowemu w 2022 w zakresie wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej

Przejdź do góry strony