Skocz do głównej treści strony
Urząd Gminy w Wicku

PO RYBY 2014-2020

___________________________________________________________________________________________________________________________________

Nazwa operacji: "Utworzenie edukacyjnego placu zabaw w miejscowości Szczenurze na terenie Gminy Wicko" współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wicku, ul. Parkowa 2, 84-352 Wicko

Propagowanie dobrostanie społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rabacką.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: "Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej na terenie gminy Wicko poprzez utworzenie tematycznego placu zabaw w miejscowości Nowęcin"

Efekt operacji:

  • liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub obiektów kultury - 1;
  • wzrost liczny osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej wspartej w ramach PO Ryby 2014-2020 - 620 osób;

     

 

___________________________________________________________________________________________________________________________

Nazwa operacji: "Budowa budynku OSP i remont świetlicy w miejscowości Łebieniec jako sposób na poprawę życia mieszkańców Gminy Wicko"

Beneficjent: Gmina Wicko

Propagowanie dobrostanie społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego, rybołóstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej tworzenie, rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na użytek publiczny, historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rabacką.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty następujący cel: "Poprawa warunków życia mieszkańców dzięki umożliwieniu rozwoju kulturowego oraz skrócenie czasu reakcji jednostki OSP i wzrost poziomu bezpieczeństwa w Gminie Wicko, poprzez budowę budynku remizy i remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Łebieniec"

Efekt operacji:

  • liczba wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej lub obiektów kultury - 2;
  • wzrost liczny osób korzystających z obiektów infrastruktury publicznej wspartej w ramach PO Ryby 2014-2020 - 80 osób;

 

W dniu 2 lipca nastąpił odbiór końcowy świetlicy w miejscowości Łebieniec. Remont został wykonany w ramach projektu pn. "Budowa budynku OSP i remont świetlicy w miejscowości Łebieniec jako sposób na poprawę życia mieszkańców Gminy Wicko" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020.

Wykonawcą robót była firma "KREMER-GRAF" Sebastian Kremer.  Roboty zostały wykonane zgodnie z umową i dokumentacją projektową. Na tym etapie nie stwierdzono zastrzeżeń co do wykonania robót.

Życzymy mieszkańcom sołectwa Łebieniec, by świetlica stała się centrum Ich spotkań i jak najlepiej służyła mieszkańcom sołectwa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Grafika 1: PO RYBY 2014-2020
Grafika 2: PO RYBY 2014-2020
Grafika 3: PO RYBY 2014-2020
Grafika 4: PO RYBY 2014-2020

Przejdź do góry strony